Power Rankings

1
Arizona (14.2)
0
2
Miami (9.3)
0
4
Detroit (8.4)
4
5
2
7
3
10
1
11
2
12
0
13
1
15
Denver (0.1)
0
16
Chicago (-0.2)
0
17
1
18
Atlanta (-1.9)
1
19
5
20
Seattle (-3.7)
0
21
0
22
Oakland (-4.2)
3
23
3
24
2
25
Buffalo (-5.7)
0
27
0
28
Dallas (-6.7)
3
29
Houston (-7.7)
0
30
2
31
Baltimore (-10.1)
1
32
Washington (-11.9)
0